Fotografie vakbladen / magazines

Deze fotografie heeft altijd een ondersteunende functie. Het kan dienen ter illustratie van een artikel maar kan ook de sfeer die in een artikel wordt opgeroepen visueel versterken. Voor dergelijke foto’s wordt soms geposeerd maar vaak worden ze “in het vuur van het interview” geschoten. Het zijn dan vaak actiefoto’s van pratende, gebarende of peinzende mensen waardoor het geschreven interview nog toegankelijker en persoonlijker wordt.

In speciale opdracht worden ook coverfoto’s geleverd die een bepaald thema in een specifiek vaktijdschrift illustreren en ondersteunen. Hiervoor moeten vaak situaties worden geënsceneerd.

 

Foto Gallery